Vedsløse "Ghetto"

Threat
Onur territorium
The Idea
Et nabolag lagt op til røvrending.
Aspect
Stolthed midt i Ynken
The Faces
Name concept
Abdul Kassem Lokal prædikant
Dahir Tuncer pizzaria-ejer
Martin Jensen butiksejer
Abdullah Khan Community leader

Description

Boligkvarteret Vedsløse blev planlagt og bygget i slutningen af 70’erne øst for det gamle villakvarter i den østlige ende af Korsbæk. Det ligger på skråningen af Korsbæk Ådal og man har fra boligerne en nydelig udsigt over hele byen og fjorden, og med skov og marker mod øst er placeringen for så vidt ganske perfekt. Det burde derfor have været nydeligt, fint og moderne, men da man valgte at bygge området i morderne stil med 3-etagers betonbygninger beklædt med rustent jern var resultatet givet – kun dem, der ikke havde råd til andet ville flytte derind på trods af den ellers gode adgang til både station, indkøb, skole og børnepasning.

Stedet er nu kendetegnet ved høj arbejdsløshed, kriminalitet og ca. 80% indvandrere. Der har i mange år været stor splittelse blandt beboerne langs etniske linier: de Tyrkiske og Kurdiske flertal har aldrig kunnet enes om noget, Palestinensere og Arabere har ikke haft meget tilfælles, og det ikke ubetydelige Etiopiske mindretal holdt sig meget for sig selv. Abdullah Khan og hans Onur-ungdomsbevægelse har dog ændret alvorligt på denne splittelse.
Udgård’s Grå Ulve har i en del år haft et solidt tag i området men de er i de seneste år blevet udfordret af invandrergruppen Onur, der har solid opbakning blandt områdets unge. Der har været en del blodige sammenstød mellem de to grupper – hvor det tilsyneladende oftest er gået ud over Onurs medlemmer.

Pinsekirken har været aktiv i området siden 90’erne og har fået en del tilhængere – hvilket dog ikke ser ud til at have gjort det store ved de sociale problemer i området.
Siden 2008 har konstruktion af en moske været under planlægning i den østlige de af området, og det var meningen at arbejdet skulle være påbegyndt i 2012 – en ganske prangende bygning, højest på kanten af Ådalen med udsigt over hele Vedsløse – men med modstand i Byrådet og Byplanlægningskomiteen, lader det dog til at have lange udsigter med at få tilladelse til at begynde arbejdet, eller bare at købe grunden den skal stå på.

De sidste 30 år har den ekstremistiske gruppe Mujtama e Qanoon haft rødder i Vedsløse, men de har aldrig været rigtig respekteret – kun når der skulle protesteres over noget har man lyttet til dem.

Indkøbsmuligheder:

Tidligere var der også en etnisk købmand, Hassans marked, men det er nu lukket og revet ned af koncernen G-Tech, der har opkøbt grunden. I stedet for den tidligere forretning er der blevet opført en moderne kontorbygning i glas og stål, der med sine 12 etager rager et godt stykke op over resten af Vedsløse.

Vedsløse "Ghetto"

Tales of That City Kema