Untapped Potential

Industri- og kontorbygninger står tomme; unge uddannes til arbejdsløshed.

Der er “brønde” rundt om i Korsbæk hvor magisk energi bliver holdt spærret nede. Disse brønde overvåges og holdes lukket af nogen.

Untapped Potential

Tales of That City Onkel_Thorsen