Trossamfund i Korsbæk

Korsbæk har mange forskellige kirker, menigheder og trossamfund.
Katedralen i Bymidten er bispesæde for Storstrøms Stift.

Dansk Folkekirke Andre Kristne
Storstrøms Stiftskirke Korsbæk Pinsekirke
Sct. Petri Næstekærligheds Selskabet
Fruekirke
Gammelkøbing Sognekirke
Hvidbjerg Sognekirke
Johanneskirken
Islam Andre
Vedsløse Moske Stiftelsen for Transcendental Livsstil
Mujtama e Qanoon Odins Deciple

Trossamfund i Korsbæk

Tales of That City Onkel_Thorsen