Motorcykelklubben

Tidligere hovedkvarter for Udgårds Grå Ulve, der var indrettet i 3F’s tidligere lokaler på Tårnhøjvej 75, der ligger nord for banegården. Det var oprindeligt en ret almindelig murstensvilla, der blev brugt til kontor for Kvindeligt Arbejderforbund. Efter fusionen i 2005 besluttede man sig imidlertid for at sælge bygningen da man hellere ville opføre et nyt flot kontorbyggeri i centrum. Tårnhøjvej 75 blev samme år opkøbt af Ulvene, der indrettede en motorcykelklub på stedet. Kommunen forsøgte at stoppe dette, men Ulvene vandt den efterfølgende retssag og i 2008 var klubben en realitet (til naboernes store fortrydelse). Der er nu opført en solid (men for så vidt ganske pæn) murstensmur hele vejen rundt om ejendommen, og det siges også, at selve bygningen er blevet væsentligt ombygget indvendigt.

Kommunen og Skat har nu med hjælp fra den nye Bande Pakke 3 fået Ulvene til af flytte, og naboerne er nu gladere. Det er dog fortsat Ulvene, der ejer ejendommen – de bruger den bare ikke længere (officielt, i hvert fald).

Faces
  • Avgust Møller: Leder af klubben
  • Pusher Peter: Ofte på stedet og altid parat til at tale med gæster om både det ene og det andet

Motorcykelklubben

Tales of That City Kema