Lystskoven

Øst for Korsbæk ligger en større skov, der i folkemunde kaldes Lystskoven. Den består i virkeligheden af to forskellige skove, der gennem årene er vokset sammen.

Den nyeste del, der er den del, der er tættest på byen, er en plantage af flådeege, der blev plantet for lidt over 200 år siden efter Slaget på Rheden. Det oprindelige navn for denne del af skoven skulle være Korsbæk Plantage, men det er gået af brug for flere generationer siden og kan ikke engang findes på landkortene. Egetræerne er nu fuldvoksne men der er ingen planer om at fælde træerne, selv om der er en begrænset skovdrift i udkanten af skoven, hvor man prøver at opretholde en åben skov, der er velegnet til udflugter m.m. Skovbørnehaven Egeskoven holder også til i denne del af skoven. Hvis man begiver sig lidt ind i skoven har man ofte den lidt surrealistiske oplevelse, at man hist og her har frit udsyn langt ind i skoven, mens træernes tætte rækker og den opvoksede underskov spærrer fuldstændigt for udsynet, når man er gået blot to skridt mere.

Der er i denne del af skoven flere grusveje, der leder rundt i skoven. Den ene af disse leder hen til Udsigtshøjen, der ligger mellem plantagen og urskoven.

Den ældre, østlige del, af Lystskoven del er den ene af blot to urskove, der er tilbage i landet. Den har i sin helhed aldring været fældet og dens historie som skov går derfor efter alt at dømme helt tilbage til sidste istid. Den blev tidligere kaldt Korsbæk Skov, men også dette navn er gået af mode og kan kun hist og her genfindes på landkortene. Urskoven er kun meget lidt fremkommelig, hvis man bevæger sig uden for stierne, og store dele af den er ganske sumpede og med store klippefremspring og sprækker i jorden, der fører ned til de porøse kalkstensgrotter, der også findes ved kalkmilen. I de sumpede områder forekommer der enkelte steder med hængedynd, og det siges, at adskillige personer i årenes løb er sporløst forsvundet i skoven. Det anbefales, at man holder sig til de officielle stier.

Et sted inde i nærheden af midten af urskoven findes resterne af Skarptandsklippen, hvor Odins Disciple indtil for nyligt afholdt deres mere private ritualer.

Lystskoven

Tales of That City Kema