Korsbæk Pinsekirke

Korsbæk Pinsekirke blev opført i 1994-1996 i Vedsløse, hvor man mente, at der var særligt brug for den. Den blev dengang som nu ledet af Frank Akbay.

Selve Pinsekirken i Vedslunde er opført syd for de øvrige betonbygninger som Vedsløse består af. Den er opført i mursten og ligner en arketypisk lille murstenskirke uden klokketårn. Den er ikke særligt stor og der kan ved højtider måske med lidt god vilje klemmes 200 personer i kirken. Da menigheden på nuværende tidspunkt er en del større end dette taler man om at lave en ny kirkebygning eller alternativt en tilbygning, men indtil nu er det i stedet blevet til en del friluftsarrangementer på særligt udvalgte steder i området.

I 2002 blev der opført et lille klokketårn i træ hvori der hænger en mindre klokke.

Korsbæk Pinsekirke

Tales of That City Kema