Kampus

“Kampus” er hvad Korsbæk-boere kalder den store samling skoler, forskningsinstutitioner og tilhørende service- og beboelses bygninger der strækker sig mellem industrikvarteret og udkanten af Gammelkøbing.
Det er her en trediedel af byens befolkning enten studerer eller arbejder.
Det officielle navn er nu om dage “West Zealand Academies of Science, Agriculture, Engineering and the Humanities”, så derfor kalder man det Kampus (og ikke Campus for vi bor ikke i USA, jo)

Eksempler på skoler i Kampus:

  • West Zealand Academy of Agriculture – Sjællands største landbrugsskole. Her er forskning i alle afgrøder og dyrehold, med speciel fokus på ‘kreaturer’. En gruppe aktivister støttet af Enhedslisten har i en del år uden held forsøgt at få dem til at holde op med at lave L50 prøver.
  • West Zealand Academy of Information Science – Et seriøst forsøg på at hipificere en lukningstruet biblioteksskole efter samme model som den i København. Ikke helt så succesfuldt; den er stadig lukningstruet.
  • Akademiet for Komplementær Medicin

Lige nord for Kampus er Engen, hvor man finder en stor festivalplads med et stort set permanent cirkus, et mindre tivoli og endda et halvfærdigt romersk fort, som Korsbæk Eventyrklub har påbegyndt opførelsen af (men byggeriet er nu gået i stå).

Relationships:

  • Unge Aktivister går næsten alle sammen på en af skolerne her.

Kampus

Tales of That City Kema