G-Tech, Center for Energi

Et forskningscenter tilknyttet G-Tech.

Centeret ledes af centerchef Sam Hartley, der er endnu en amerikaner, der er flyttet til Korsbæk for ca. 1 år siden. Centeret har ca. 80 ansatte hvoraf de ca. 60 er i Afdeling for Solceller og de resterende 20 er i Afdeling for Fusionskraft. Af de 60 personer i Afdeling for Solceller er de 20 tilknyttet produktionen på Arsenikvej, de 25 er forskere og forskningsassistenter på Skovvej og de resterende 15 er teknisk personale, også på Skovvej, der har direkte kontakt til kunder, der skal bruge teknisk support eller anden hjælp til solcelleanlæg (inklusivt opsætning af anlæg, udarbejdelse af myndighedsansøgninger m.m.). Af de 20 personer i Afdeling for Fusionskraft er der 5 forskningsassistenter permanent tilknyttet Arsenikvej mens de resterende 15 medarbejdere arbejder på begge adresser efter behov.

Begge afdelinger har lokaler på 9. og 10. sal på Skovvej.

Afdeling for Solceller

Afdelingen har lokaler både på Arsenikvej og på Skovvej. Lokalerne i Skovvej er hovedsageligt kontorer og mindre laboratorier mens der på Arsenikvej er etableret en mindre fabrik til fremstilling af solceller. Afdelingen ledes af afdelingsleder Gerhardt Madsen, der selv står for den direkte ledelse af fabrikken mens Jesper Kejser-Krongård er teamleder for forskerne og Michael Henriksen er teamleder for det tekniske personale.

Afdeling for Fusionskraft

En rigtigt tys-tys afdeling med masser af industrielle hemmeligheder. Det vides, at de har faciliteter både på Skovvej og Arsenikvej men stort set det eneste der rent faktisk vides om deres arbejde er selve afdelingens navn. Personalet er tilsyneladende bundet af meget strenge tavshedsklausuler og de er stort set alle udlændinge som G-Tech har lokket til Korsbæk fra USA, Holland, England, Schweiz og Israel.

Afdelingens leder hedder Sita Ileti. Udover en række mindre forskningsprojekter har forskerne i afdelingen to hovedgrupperinger. Det ene hold, ledet af professor Eter Sarecoteris har en mere teoretisk kvantemekanisk tilgang til forskningen og holder primært til på Skovvej. Det andet forskningshold, ledet af professor Isnitief Novikov, er gået i gang med storskalaforsøg og holder primært til i lokaler på Arsenikvej.

G-Tech, Center for Energi

Tales of That City Kema