Bavnehøjparken

690x_.jpg

Theme
Et fristed for alle, men kun de lokale
The Idea
En kilde til Magt lige under folks næser.
Aspect
Hvor Fem elementer mødes
The Faces
Name concept
Birke Jennsen 13 år, spiller dagligt fodbold i parken
Gunvor fordrukkent subjekt, er ofte at finde på en af bænkene

Description

Bavnehøjparken er et grønt område som er det eneste der i dag skiller Ellegårde fra Korsbæk.
Det tager form af en kile, eller stykke kage, der i den spidse ende (som peger ind mod byen og ned mod fjorden) rejser sig stejlt i Korsbæks højeste punkt. På den ene side af kilen er hovedvejen ind til bymidten, på den anden side jernbanen. Denne gamle bavnehøj fungerede i gamle dage som primitivt fyrtårn, idet den hæver sig over alt andet end lige kirketårne og industri skorstene.
Resten af parken er primært dækket af grønsvær, men flere små og store træ-lunde er at finde omkring på plænerne. Der er også et amfiteater af beton, flere grill- og bålsteder, en stor legeplads og en noget forfalden skater-rampe.

Bavnehøjen er også mødested for flere leylines (både naturlige og menneskeskabte) såvel som revner i Undergrunden, og den burde måske i virkeligheden kendes som Elverhøj. Hvorom alting er, så er Bavnehøjen et meget aktivt magisk sted, og selv de mest mundæne borgere kan ikke nægte en følelse af energi og livskraft forbundet med at besøge højen. De fleste afskriver det dog som en bivirkning af at vandre op af den stejle skråning.
Toppen af højen nås (naturligvis) via en spiralformet stil, men er ellers helt blottet for dekorationer.
Bavnehøjen benyttes af Odins Disciple til blot og andre ceremonier.

I midten af parken ligger en mindre sø med siv og piletræer langs bredden. Gæs, svaner og ænder fodres flittigt af børn on pensionister.

Resten af parken er til almennyttig brug – borgere kan frit og vederlagsfrit benytte parken til fritidsformål og udendørs aktiviteter. Den anses, på grund af sin uventede beliggenhed, for et af de få steder i byen hvor borgerne kan undslippe turisterne i sommerhalvåret.
Korsbæk Eventyr Klub bruger ofte og gerne parken til deres aktiviteter.

Parken kan kun nås via en tunnel under trafikårene, og kun fra Korsbæk-siden.

Bavnehøjparken

Tales of That City Kema