Avgust Møller

Slagsbroder og fører for Udgårds Grå Ulve

Description:
Face of
Udgård’s Grå Ulve
High Concept
Rocker-konge
Motivations
Relationships
På meget god fod med Ulrik V Fredriksen
Var noget af en slagsbror i sine unge dage, men er faldet til ro i sit otium. Leder Udgård's Grå Ulve med en blanding af karisma og råstyrke.
Bio:

Avgust Møller

Tales of That City Onkel_Thorsen