Tales of That City

Skovens Skumrings Ritualer

Gennem vinter, forår og sommer har Rune tre gange fundet et rystende syn i Lystskoven:

I en lysning ude af syne fra stierne, var en kreds af affaldsposer ophængt i træernes grene. I poserne fandtes kødstykker og vandigt blod. Første gang var det en blanding af kaniner og en lille hund, men efterfølgende har det kun været kanin-kød.

Tredje gang fandt han også stedet hvor kaninerne var blevet slagtet og skindet – en træstub med mange hug-mærker og masser af blod og stumper.
Men denne gang fandt han også noget mere – i midten af kredsen var en pøl af noget olie-lignende.

Han indså ligeledes at nogen spionerede på ham, og uden at lade observatøren slippe bort kastede han sig over ham – men det viste sig at være et ujordisk væsen: en golem eller andet construct gjort af forskellige olieprodukter: kød af hård gummi, blod af petroleum, hår af optisk fiber, knogler af plastic.
I troldeskikkelse kunne Rune dog godt måle sig med det bizarre væsen.

Siden opsatte han vildtkameraer for at overvåge kredsen af blodsække.
Og snart gav forsøget pote: en gruppe på tre unge havde forsamlet sig der, og da han overrumplede dem forsøgte de at stikke af – han fangede den ene, og tog hans “Nød Machete” fra ham, men først da Rune viste ham sit sande ansigt indrømmede knøsen sin medskyldighed og lovede at han og hans venner ville finde et bedre sted at begå deres ugerninger.

Sent den aften var en utydelige og grynet video blevet uploadet til youtube, af Rune der skifter skikkelse fra mand til trold. Vinklen antyder at den var optaget af en af de to unge som undslap hans vrede.

Comments

Onkel_Thorsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.