Tales of That City

Sikh'e en Ballade

Det Blødende Brændemærkes Broderskab

Thomas blev kaldt ud af timen af sine hemmelige arbejdsgivere: der var nemlig tre skurkagtige Sikhiske mænd på vej med toget. De skulle tilhøre Det Blødende Brændmærkes Broderskab, og være farlige terrorister og lejesoldater.

Thomas mønstrede så mange af sine venner som han kunne, og det viste sig ret let at holde øje med de tre gutter – ikke alene var de meget nemme at genkende med deres turbaner, men Michala afledte deres opmærksomhed med sin Tilstedeværelse og sine farverige klæder.

Overvågningen viste at de tre ville overnatte på Postgården og benytte sig af den udemærkede restaurant dér.

Det viste sig dog til sidst mere praktisk at bryde ind i de herrers værelse, hvor man berøvede dem penge, religiøse tekster og nogle rituelle genstande af stor affektionsværdi.
Alle disse ting blev sent om natten brændt og på anden vis ødelagt ikke langt fra Sankt Andreas Samfund for Oplysning og Frihed

De tre lejesoldater var dog ikke at finde dagen efter, da de ellers skulle mødes med deres arbejdsgiver en “Svante Rørmøller” – de var som sunket i jorden, og havde efterladt alt deres tiloversblivende rejsegods.

Research ind i Svante Rørmøller, lektor i Filologi, antydede at han måtte være en troldmand – hans online tilstedeværelse var meget nødtørftig. Ligeledes var hans låne-lejlighed på Kampus blevet forladt for en uge siden, og viste tegn på at være blevet Hexet fra tid til anden.

Devinderpal Singh, lederen af Broderskabet, opsøgte dog Michala med henblik på at sikre sig at deres nærvær ikke var en fornærmelse mod hende som magthaver – og for at bede om hendes hjælp udi at undgå ligende interesse konflikter i fremtiden.

Comments

Onkel_Thorsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.