Tales of That City

På Visit i Fodums Storhedstid

Jætten Gorm skyldte Kong Christian IV en tjeneste, og bad os om at hjælpe ham med at betale den tilbage.

Kongens førstefødte var forsvundet, og hans rige blev tillige plaget af en ækel drage.

Vi besøgte Christian Rex i Dronning Natsols embede, og gjorde os mange nye venskaber ved hans hof.

Man forsøgte at snigmyrde Michala på nedrig viis, og Vinter sendte sine agenter efter os på grund af en misforståelse. Men mod og diplomati stod mål med alle de nederdrægtigheder man forsøgte at sætte os i vejen.

Det viste sig at Dragen var prinsen forhekset, og Den Snu Klinge gjorde god tjeneste i at befri ham fra trolddommen.

Gorm står i taknemmelighedsgæld til Tusmørkehoffet for vores hjælp.

Comments

Onkel_Thorsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.