Tales of That City

Læserbrev - til kamp mod atom-facisterne!

Borgere i Korsbæk!

Det nye firma G-Tech og deres Center for Energi er ikke de engle de påstår at være! Allerede vores forældres generation sagde “Atomkraft – Nej Tak!” Alligevel prøver dette multinationale selskab – endda med Borgmesteren i ryggen – nu at indføre atomkraft her i vores by ad bagvejen. Selv om de påstår, at deres fusionskraft er åh så sikker, så har vi jo set Verden rundt med Fukushima og Chernobyl at det ikke er sikkert!
Derfor vil vi fra Unge Aktivister opfordre byens borgere til at møde talstærkt op, så vi kan blokere disse miljøsvin og få dem til at tage deres atom-skidt tilbage til Amerika hvor det kom fra. Støt op!

Ole Wolff, Unge Aktivister

Redaktionen, Korsbæk Tidende: Vi har efterfølgende fået en udtalelse fra Politimester Oluf Severinsen: “Vi er klar!” Vi vil selvfølgelig dække begivenhederne.

Comments

elveejay

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.