Tales of That City

Igen i år byder vi velkommen til

KORSBÆK DAGENE

23/5 – 2/6 2014

I denne forbindelse vil der være hygge i Algade og ved Postgaarden (bemærk omlægning af busserne 2, 7 og 13 der i stedet kører af Vajsenstræde). Vores lokale caféer og restauranter flytter ud på gaden, og der vil være folkedans på Postpladsen foran Postgaarden.

I år får vi også besøg af Cirkus Baldoni, der vil optræde på Poul Kristensens Plads.

Overskudet fra årets Korsbæk Dage går denne gang til Kirkens Korshær.

Comments

Vi må jo håbe det ikke bliver dårligt VEJR!

Korsbæk Dagene
Onkel_Thorsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.